crniljevo-padobranci

Potpukovnik Milenko Pavlović bio je pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačko – avijacijskog puka. 4. maja 1999. godine kada je nad Valjevom primećena veća grupa NATO aviona, Milenko Pavlović je uzleto umesto jednog od mlađih oficira i upustio se u neravnopravnu vazdušnu borbu. Poginuo je pogođen sa tri rakete. U rodnom selu Milenka Pavlovića, Gornjem Crniljevu, urađen je spomen kompleks koji obuhvata:
1. Spomen česmu sa pločama pilotu Pavloviću i majoru Aleksandru Stefanoviću (poginulom 1991. kod Tovarnika) kao i vojnicima izginulim u ratovima za oslo- bođenje 1912. – 1918. Na spomen česmi se nalazi krilo sa aviona MIG-29 pilota Pavlovića.
2. Lovački spomen – dom Milenko Pavlović Pilot
3. Avion tipa Jastreb
4. Top sa Cera, mogući učesnik Cerske bitke U okviru kompleksa se nalaze i crkva Obnovljenja hrama Sv. Georgija – Đurđica, sa parohijskim domom kao i igralište FK Milenko Pavlović – Pilot. Odeljenje Valjevskog muzeja u Osečini otvorilo je stalnu postavku izložbe posvećene Milenku Pavloviću.