U toku godine Turistička organizacija „PODGORINA“ učestvuje u organizovanju različitih manifestacija na području Opštine Osečina. Kalendar manifestacija koje se održavaju u 2018. godini su:

  • Međunarodni košarkaški turnir „Osečanski pobednik“
  • Hajka na Vlašićku lisicu
  • Dan podviga – sećanje pukovnika Milenka Pavlovića
  • Potam povam preko Drine – smotra folklora sa obe strane Drine
  • Izbor Podgorskog harambaše
  • Sajam šljiva Osečina