OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU
Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/12,14/2015 i 68/2015), Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina dana 06.08.2018 godine, objavljuje:   OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1. Naziv, adresa naručioca: Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina, Karađorđeva 59, 14253 Osečina 2. Vrsta naručioca: Javna ustanova 3. Vrsta postupka nabavke: pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 4. Opis

ODLUKU o dodeli ugovora za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa

Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina Broj: JN 30/18 Datum: 19.07.2018. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naručilac donosi: ODLUKU o dodeli ugovora   Ugovor za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2018, JN 30/18, dodeljuje se ponuđaču Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište...

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Na osnovu člana 36. stav 1.tačka 2 i stav 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj  30/18 od 09.07.2018. godine, Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina  dana 09.07.2018. godine objavljuje:                                                             OBAVEŠTENJE       o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnoš

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
NARUČILAC:TO ''Podgorina'' Osečina Broj JN: 26/18 Broj odluke: 26-6/18 Datum: 04.07.2018. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Turističke organizacije “Podgorina“ Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ''Mundial'' doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4