ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  ПРОИЗВОДА ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА

ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  ПРОИЗВОДА ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА
САЈАМ  ШЉИВА -ОСЕЧИНА Туристичка организација „Подгорина“ ОсечинаПИБ: 104030322        МАТИЧНИ БРОЈ: 17634364 РАЧУН: 840 – 742351843 – 94  ПОЗИВ НА БРОЈ: 97-64076ШИФРА ПЛАЋАЊА 253 ПРИЈАВА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА  ПРОИЗВОДА ОЦЕЊИВАЊЕ ВОЋНИХ РАКИЈА   prijava-ocenjivanje-JAP-a-2024 (преузмите) Организациони одбор Сајма донео је одлуку да се традиција настави...

Посетите Сајам шљива у Осечини

Добро дошли у Осечину. Посетите Сајам шљива, уверите се у квалитет праве, домаће шљивовице и "напарите" очи прелепим пејзажима овог краја. Доживите незаборавно искуство ког ћете се дуго сећати! Активности: Посета Сајму шљива Посета цркви у Осечини Посета спомен-комплексу посвећеном потпуковнику Миленку Павловићу у Горњем Црниљеву Поцета цркви у Пецки Посета цркви-брвнари у Скадру Обилазак Тешмановог конака Погледајте детаље посете: Srpska verz

ОДЛУКУ о додели уговора: Извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019

Наручилац: Туристичка организација Подгорина Осечина Број: ЈН 35/19 Датум: 16.07.2019. године   На основу члана 108. Закона  о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) наручилац доноси: ОДЛУКУ о додели уговора   Уговор за јавну набавку извођење музичког програма на Сајму шљива у Осечини 2019, ЈН 35/19,  додељује се понуђачу Јована Керкез пр. Агенција за организовање Уметничких догађаја „Арена 2016“, ПИБ109498...

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА: изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019
НАРУЧИЛАЦ:ТО ''Подгорина'' Осечина Број ЈН: 34/19 Број одлуке: 34-8/19 Датум: 15.07.2019. године На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Туристичке организације “Подгорина“ Осечина   доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу ''Mundial'' доо, Београд, Сретена Младеновића Мике 14е/4 матични број 17510029, ПИБ 103045876, п

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина

Изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина
poziv za podnošenje ponuda На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Туристичка организација “Подгорина“ ,www.topodgorina.com објављује   ПОЗИВ за подношење понуде   Предмет јавне набавке, број 34/19, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности је изнајмљивање, монтажа и демонтажа штандова за Сајам шљива 2019 Осечина, ознака из општег р