ODLUKU o dodeli ugovora za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa

Naručilac: Turistička organizacija Podgorina Osečina Broj: JN 30/18 Datum: 19.07.2018. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, br.124/12,14/15 i 68/15) naručilac donosi: ODLUKU o dodeli ugovora   Ugovor za javnu nabavku izvođenje muzičkog programa na Sajmu šljiva u Osečini 2018, JN 30/18, dodeljuje se ponuđaču Agencija za poslovne aktivnosti „MILAROSA“ Beograd, PIB110284983, MB64784145, sedište...

OBAVEŠTENJE o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

Na osnovu člana 36. stav 1.tačka 2 i stav 6 Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/12,14/2015,68/2015) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj  30/18 od 09.07.2018. godine, Turistička organizacija „Podgorina“ Osečina  dana 09.07.2018. godine objavljuje:                                                             OBAVEŠTENJE       o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnoš

Dve obale jedna Drina

Dve obale jedna Drina
7. jula na Ivanjdan, praznik rođenja Sv. Jovana Krstitelja, u varošici Peckoj tradicionalno se održava manifestacija „Dve obale jedna Drina“. Manifestacija je ove godine bila posveđena velikom jubileju stogodišnjici od pobede u Prvom svetskom ratu. Prema rečima Svetozara Gačića direkotora Turističke organizacije „Podgorina“ Osečina odluka je da se u slavu tog jubileja održi i ova manifestacija zbog toga što je Pecka poznata po dejstvovanju herojske srps...

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

ODLUKA O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
NARUČILAC:TO ''Podgorina'' Osečina Broj JN: 26/18 Broj odluke: 26-6/18 Datum: 04.07.2018. godine   Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama (''Sl. glasnik RS'' br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), direktor Turističke organizacije “Podgorina“ Osečina   donosi   ODLUKU O DODELI UGOVORA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI   UGOVOR SE DODELJUJE ponuđaču ''Mundial'' doo, Beograd, Sretena Mladenovića Mike 14e/4

Svečana akademija

Svečana akademija
Svečana akademija posvećena našem zaštitniku sv Vladici Nikolaju organizovana je 04.05.2018.godine . Program akademije je bio posvećen slavljenju našeg zaštitnika kao i pravoslanih vrednosti i održavanju tradicije naše Podgorine kao i promocije vrednosti našeg kraja. U okviru programa dodeljene su simbolične nagrade najboljim učesnicima likovno-literalnog konkursa na kom su učešće uzeli učenici svih škola koje se nalaze na teritoriji naše opštine.U organizaciji...

Obeležavanje Dana heroja

Obeležavanje Dana heroja
Obeležavanje Dana heroja koji je posvećen najvećem heroju srpskog neba pilotu-pukovniku Milenku Pavloviću koji je 1999. godine za vreme NATO agresije na našu otadžbinu napravio podvig koji je uporediv sa podvizima epskih heroja. On je zaustavio mlađeg kolegu koji je već bio u avionu i krenuo put svog rodnog kraja da ga brani od nadmoćnijeg neprijatelja. Krenuo je hrabro i naterao ih u beg ali u neispravno avionu nije imao šanse. Proslavio je svoj kraj i srpsk...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Sajam šljiva u Osečini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Sajam šljiva u Osečini
OSEČINA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je Sajam šljiva u Osečini i najavio da će država sve više ulagati u ovaj kraj i da će građani moći da osete napredak i boljitak. Vučić je rekao da se dogovara izgradnja lokalnih puteva u vrednosti od 1,5 miliona evra i naveo da se do sada najviše ulagalo u jug Srbije, ali da će sada prioritet biti ulaganje u ovaj kraj. On je rekao da će država pomoći da fabrika Krušik – plastika u Osečini još b...

“Leto fest”- Podgorski letnji festival

“Leto fest”- Podgorski letnji festival
U varošici Osečini ove godine prvi put je organizovan "Leto fest"- Podgorski letnji festival koji je trajao od 14-16. jula i imao brojne programske sadržaje koji su bili lepo posećeni.Na otvaranju festivala obratili su se Svetozar Gačić,direktor Turističke organizacije "Podgorina" i savetnik predsednika opštine Osečina za kulturu,informisanje i humanitarne aktivnosti , i Dragan Aleksić,predsednik opštine Osečina koji je festival proglasio otvorenim . U pr...