PRIJAVA ZA OCENJIVANJE KVALITETA  PROIZVODA OCENJIVANJE VOĆNIH RAKIJA

PRIJAVA ZA OCENJIVANJE KVALITETA  PROIZVODA OCENJIVANJE VOĆNIH RAKIJA
 Na Sajmu šljiva u Osečini, tradicionalno, eminentna komisija vrši ocenu kvaliteta voćnih rakija. Rok za prijavljivanje je 01. avgust 2019. godine. Popunjen prijavni list se šalje poštom na adresu TO „PODGORINA“  ili faksom na broj 014/452-311. Uzorci se dostavljaju najkasnije do 01. avgusta 2019. godine, obavezno je slati po 1 l (obavezno staklena ambalaža). Komisija za ocenjivanje kvaliteta radiće prema „Osnovnom pravilniku ocenjivanja kvaliteta i usluga“