U organizaciju Turističke organizacije „PODGORINA“ i Lovačkog udruženja „Milenko Pavlović – Pilot“ u rodnom selu pokojnog pilota, inače ovog strastvenog lovca učestvuje preko 150 lovaca iz cele Srbije. Osim hajke na predatora, tu je i zabava i druženje u ručak za sve učesnike.

LOVAČKO UDRUŽENJE „MILENKO PAVLOVIĆ-PILOT” OSEČINA

Lovačko udruženje „Milenko Pavlović-Pilot“ iz Osečine, gazduje lovištem „Podgorina“, čija je ukupna površine 31.887 ha, od čega lovne površine obuhvataju 30.697 ha. Udruženje ima oko 400 aktivnih članova.
Stalno gajene vrste divljači u lovištu „Podgorina“ su srna, zec, fazan i poljska jarebica. Od divljači ili predatora atraktivnih za lov, na ovom području, između ostalog, ima i: divljih svinja, lisica, šakala, a od zaštićene divljači – beloglavog supa, čije se stanište nalazi u kanjonu reke Ljuboviđe i jedno je od najznačajnijih na Balkanu.
Lovište ovog udruženja u svojoj funkciji ima sledeće lovne objekte: 17 stabilnih čeka, 8 čeka na drvetu, 22 hranilišta za srneću divljač, 15 solišta, 35 hranilišta za fazane i jarebice i 3 prihvatilišta za fazančiće ukupne površine 4,5 ari.
Stručna služba ima stručno lice angažovano po ugovoru i lovočuvara (III stepen stručne spreme), kojima pomažu lovočuvari volonteri u lovačkim sekcijama.
Lovni turizam je u sve ozbiljnijoj razvojnoj fazi.
Adresa Lovačkog udruženja „Milenko Pavlović – Pilot“:
14253 Osečina, ul. B. Nedića br. 12,
kontakt telefon: 014/ 451-224