ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/2015 и 68/2015), Туристичка организација „Подгорина“ Осечина дана 06.08.2018 године, објављује:   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 1. Назив, адреса наручиоца: Туристичка организација „Подгорина“ Осечина, Карађорђева 59, 14253 Осечина 2. Врста наручиоца: Јавна установа 3. Врста поступка набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда 4. Опис

Такмичење за најбољу жестоку капљицу

Такмичење за најбољу жестоку капљицу
Као и претходних година, сама претходница Сајму шљива јесте Такмичење у оцењивању јаких алкохолних пића, које се ове године одржава 7. и 8. августа. Директор ТО “Подгорина”, Светозар Гачић, истиче да је ове године надмашена заинтересованост произвођача из свих претходних година па је и оцењивање распоређено у два дана. - Наше такмичење је једно од најпрестижнијих у земљи. У рангу је такмичења са Новосадског сајма и оног који организује Институт у Чачку. П